DOĞUM YILI YAZIN
GİRİŞ

Lezbiyen Gay Biseksüel Transeksüel ve İnterseks

Uluslararası yayınlarda, LGBTİ bireylere yönelik sorunlara, yaygınlık oranları veren çalışmalara yer verilirken, ülkemizde LGBTİ bireyler göz ardı edilmektedir.Vibratör DildoAnal ÜrünlerFantezi İç GiyimFetişh BdsmGay Sex ShopOrgazm ÜrünleriBayanlar İçinErkekler İçinBelden Bağlamalı

LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans, İnterseks) bireyler, pek çok toplumda cinsel yönelimlerinden ötürü önyargı ve ayrımcılıkla karşılaşmaktadırlar.


LGBTİ bireyler toplum tarafından sözel, fiziksel, ekonomik ve cinsel olarak saldırıyı deneyimlemekte ve bunun sonucunda pek çok sosyal ve psikolojik sorun yaşamaktadırlar. Bu durum, LGBTİ çocuk ve adolesanlarda madde kullanımı, yeme bozuklukları, anksiyete, depresyon, intihar girişimi gibi kendine zarar verme davranışları ve pek çok psikiyatrik sorunun heteroseksüel gençlerden daha yaygın görülmesine neden olmaktadır. Bu derlemenin amacı LGBTİ adolesanlar konusuna dikkat çekmek ve bu bireylerle çalışan sağlık profesyonellerine yaklaşım önerileri sunmaktır.

Anahtar sözcükler: adolesan, cinsel yönelim, gay, homoseksüel, lezbiyen

LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND INTERSEX ADOLESCENTS

ABSTRACT

LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex) individuals are confronted with prejudice and discrimination in many societies because of their sexual orientation or gender expression. LGBTI individuals experience verbal, physical, economic and sexual assault by society, and as a consequence, these individuals manifest many social and sexual problems. The occurrence in LGBTI children and adolescents of substance abuse, eating disorders, anxiety, depression, self-harm behaviors such as suicide attempts lead to the appearance of many psychiatric disorders more common than in heterosexual youth. This review aims to draw attention to issues of LGBTI adolescents, and to provide advice to health professionals who work on these individuals.

Keywords: adolescent, gay, homosexuality, lesbian, sexual orientation

LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans) terimi “cinsel azınlıklar” diye anılan grup ve kimliklerin tümünü kapsayan bir kavramdır (1). Daha öncesinde travesti ve transseksüellerin ayrı kategorilerde ele alınması sonucu LGBTT olarak da yer alabilen kavrama İ (interseks) ve Q (queer)’da eklenerek, interseksüel ve kendilerini queer olarak betimleyen bireyler de dâhil olmuşlardır. Cinsel azınlık kuruluşlarının çoğu da kendilerini bu şekilde tanımlamaktadır (2). LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans, İnterseks) bireyler, pek çok toplumda cinsel yönelimlerinden ötürü önyargı ve ayrımcılığın hedefinde yer almakta, toplum tarafından dışlanma, damgalanma sözel, fiziksel, ekonomik ve cinsel olarak saldırıya maruz kalma ve cinsel yönelimlerini açıklayamama gibi pek çok sosyal ve psikolojik sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Cinsel yönelimlerinin çoğunluğunkinden farklılığının farkına varmak ve bu durumu rahatça ifade edememek, LGBTİ çocuk ve adolesanlarda madde kullanımı, yeme bozuklukları, anksiyete, depresyon, kendine zarar verme davranışları, intihar girişimi gibi pek çok psikiyatrik sorunun heteroseksüel gençlerde olduğundan daha yaygın görülmesine neden olmaktadır.

Kendini LGBTİ olarak ifade etme yaşı


Ailelerin, sağlık bakım profesyonellerinin ve toplumun LGBTİ adolesanlara yönelik birçok basmakalıp yargıları vardır. En sık karşılaşılan yargılardan birisi, çocukluk ve adolesan dönemde sergilenen LGBTİ davranışların erişkinlik döneminde kaybolacağı düşüncesidir. Aileler bu durumun sadece adolesan dönemde yaşanılan bir geçiş evresi olduğu kanısındadır ve çocuklarının LGBTİ arkadaşları olduğu, eşcinsellik hakkında bir şeyler okuduğu, filmlerden ya da duyduklarından etkilendiğinden dolayı böyle davranışlar sergileyebileceklerini düşünmektedirler.

Bilimsel çalışmalar bu yargıların doğru olmadığı yönündedir. LGBTİ adolesanlarla ABD’de yapılan bir araştırmada, LGBTİ bireylerin ilk kez hemcinslerine ilgi duyma durumunun 10’lu yaşlarda başladığını, hatta bazılarında bu yaşın 7–9 olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada, bireylerin kendilerini tam olarak LGBTİ olarak tanımlama yaşının ortalama 13,4 olduğu ve ancak bir yıl sonra ailelerinin durumlarından haberdar olduğu sonucu bildirilmiştir (9). Benzer şekilde, Zway ve Boonzaier’in (2015) lezbiyen adolesanlarla yaptığı kalitatif nitelikteki çalışmada; LGBTİ adolesanların kendilerini hep “erkek fatma”, “erkek gibi kız” olarak ifade ettikleri; araba oyunu, futbol gibi erkek çocuk oyuncakları ile oynadıkları; erkek kıyafeti giydiklerini hatırladıkları belirtilmiştir (10). Bu çalışma sonuçları, adolesan dönemde görülen eşcinsel yönelimlerin geçici bir durum olmadığı konusunda uyarıda bulunmaktadır.

Ailelerin tepkileri ve çocuklar üzerindeki etkisi


Birçok çalışmada, ailesinde LGBTİ çocuk ve adolesan olan ebeveynlerin, çocuklarının cinsel yönelimlerine negatif tutumlar sergiledikleri belirtilmektedir (11,12). Amerika’da yapılan Aile Kabul Projesi Araştırması’nda (2009); ailelerin sıklıkla çocukları ile çatışma yaşadıkları, onlara kısıtlamalar getirdikleri, çocuklarının çevresindeki bireyler tarafından kötüye kullanılabileceği endişesi yaşadıkları belirlenmiştir. Ailelerin pek çoğu, çocuklarının ancak heteroseksüel arkadaşlara sahip olup, onlara uyum sağladıklarında hayata devam edebileceklerine inanmaktadır (9). LGBTİ bireylerle yapılan pek çok çalışmada, depresyon ve intihar (13–15), nikotin, alkol, madde kullanımı (14,15), alkol veya madde etkisi altında seks yapma (16), anksiyete bozukluğu (14), şizofreni/psikotik bozukluklar (14), yeme bozukluğu (17), PTSD (18) gibi pek çok mental sorun, heteroseksüel bireylerde olduğundan daha yüksek oranda bulunmuştur.

Okullarda LGBTİ olmak


ABD’deki 3224 okulda, yaşları 13–18 olan adolesanlarla yapılan bir çalışmada, her on LGBTİ adolesandan sekizinin (n=8,584) cinsel yönelimleri ile ilgili olarak akranlarının kendilerini dışladıkları; dalga geçtikleri; arkalarından “homo”, “gay” diye bağırdıkları; bunların aslında kötü bir şey olmadığı ama canlarını acıtmak için söylenildiğini bildikleri bildirilmiştir. Akran zorbalığının yanında okul personelinden de cinsel yönelimleri ile ilgili olumsuz tutumlara maruz kaldıkları sonucu bulunmuştur. Bu yüzden, LGBTİ adolesanların okullarda kendilerini güvende hissetmedikleri, tuvalet, laboratuvar gibi kilitlenen odalara girmekten kaçındıkları, devamsızlık sürelerinin arkadaşlarına göre daha fazla olduğu, okul başarılarının da bu durumdan etkilendiği bildirilmektedir (19). Eğitim yaşamına ilişkin risklerden en önemlisi okulu bırakmadır. Özellikle “gay” ergenler, heteroseksüel yaşıtlarından daha sıklıkla eğitimlerini bırakma eğiliminde olabilmektedirler (20).

LGBTİ adolesan ve ailesi ile çalışan klinisyenlere öneriler


LGBTİ adolesan ve ailesine ulaşabilecekleri toplumsal ve online kaynaklar tanıtılmalı.
• LGBTİ kaynaklarına ve gruplarına nasıl ve nereden ulaşabileceği açıklanmalı.
• Ailelere LGBTİ çocuklarını desteklemek ve bakım vermek için yeni roller kazanmasında nasıl yardımcı olabilecekleri öğretilmeli.
• LGBTİ adolesanlara ailelerinin cinsel yönelimlerine ait nasıl tepkiler verdiği sorulmalı.
​• Aile reddi ve riskli sağlık davranışları değerlendirilmeli.
• Ailelere çocuklarının cinsel yönelimlerine karşı negatif tutum sergilemenin, onların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebileceği vurgulanmalı (madde kullanımından intihara kadar giden geniş bir yelpazede).
 • LGBTİ bireylerin büyüme ve gelişimi takip edilmeli.
• LGBTİ bireyleri damgalamaktan kaçınılmalı; bireyler kendi cinsel yönelimlerini nasıl ifade ediyor ise onlara o şekilde hitap edilmeli ve gereksiz yüzleştirmeler yapılmamalı.
• Eğitim ve aile danışmanlığı yaparak, LGBTİ adolesan ve ailelerinin düzenli takibi yapılmalı (5,9,21).

LGBTİ adolesana sahip ailelere öneriler


​• Aileler, kendi mutlulukları için önemli bir nedeni kaybetmemek ve çocuklarının sağlıklı bir erişkin yaşama geçişini kolaylaştırmak adına, çocuklarının LGBTİ kimliği kabul etmelidir. Çocuğu kabulden önce ise, aileler bir LGBTİ ebeveyni olmayı kabul etmek zorundadır ve bu konuda yardım almaları gerekebilir.

​• Aile çocuk ile LGBTİ kimliği üzerine mutlaka konuşmalıdır. Çocuklarının cinsel yönelim ya da kimliklerinin farklı olduklarını öğrendiklerinde yaşadıkları güçlükler ve kabul süreçleri, durumu öğrenen aile bireyleri tarafından da yaşanmaktadır. O yüzden, ani tepkiler vermek yerine, gerekirse bir uzmana danışarak ya da ilgili dernek ve kuruluşlardan destek alarak çocuk ile bu konunun nasıl konuşulacağı konusunda bilgi edinilmeli ve sonrasında konuşulmalıdır.

​• Çocuk ile bu konunun konuşulması esnasındaki tutum sakin, şefkatli ve samimiyet içeren bir tonda olmalı, ret edici tutumların çocuğu ebeveynlerden uzaklaştırabileceği unutulmamalıdır.

​• Çocuk LGBTİ kimliğinden dolayı olumsuz davranışlara maruz kaldığında korumalı, savunulmalı ve yanında olunmalıdır. Sıcak ve kabullenici aile tutumlarının çocuk için en güvenilir kaynak olduğu unutulmamalıdır. • Hem ailenin hem de çocukların LGBTİ dernekleri ile bağlantı kurması çok önemlidir. Ruh sağlığı profesyonellerinden alabilecekleri destek yanında benzer güçlükler yaşamış aileler ve çocuklarla bir araya gelinmesi, kendilerini ifade etmeleri, diğer aile ve çocuklardan çözüm önerileri duymaları önemli katkı sağlayabilir.

​• Rol model olabilecek bir LGBTİ erişkin ile bağlantıya geçmesi sağlanarak, çocuğun olası sorunları ve çözüm önerilerini görmesi sağlanabilir.
• Çocuğun LGBTİ kimliğinin kabul göstergesi olarak, arkadaşları ve partnerleri eve kabul edilerek, aile aktiviteleri ve davetlere katılımı sağlanabilir

Çocuğun ileride mutlu bir LGBTİ erişkin olarak yaşayabileceği inancı sağlam tutulmalıdır. (19,22).

Yapılmaması gerekenler


​• Yapılması gerekenlerin yanında, aslında çocuğun ailesinden uzaklaşması ve LGBTİ kimliği nedeniyle başkalarınca istismarına davetiye çıkaracak olumsuz ebeveyn tutumlarından uzak durulmaya dikkat edilmelidir. Bu gibi tutumlar, çocuğa zarar vermenin yanında, ebeveynlerin kendi mutsuzluğu için de bir neden olabilir. Bu yüzden;

• LGBTİ kimliğinden dolayı çocuğa şiddet uygulanmamalı,
• Sözel aşağılama, lakap takma gibi davranışlarda bulunmamalı,
• Aile aktivitelerinden LGBTİ çocuğu uzak tutmamalı,
• Çocuğun diğer LGBTİ bireylere, oluşumlara ve aktivitelere erişimini kısıtlamamalı,
• Çocuk LGBTİ kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğradığında, onu ayıplamamalı, kınamamalı ve suçlamamalı,
• Çocuk daha fazla/az maskulen ya da feminen davranmaya zorlanmamalı,
• Cinsel yöneliminden dolayı ahlaki ve dini baskılar yapılmamalı,
• Çocuğundan utanç duyulduğu ve aileyi rezil ettiği söylenmemeli,
• Çocuk cinsel yönelimini değiştirmesi adına psikolojik tedaviye zorlanmamalı,
• Çocuk LGBTİ kimliğini saklaması ve bunun üzerine konuşmaması yönünde zorlanmamalı (14).

LGBT nedir

Sonuç

Uluslararası yayınlarda, LGBTİ bireylere yönelik sorunlara, yaygınlık oranları veren çalışmalara yer verilirken, ülkemizde LGBTİ bireyler göz ardı edilmektedir.
Ebeveynlerin, öğretmenlerin ve sağlık çalışanlarının LGBTİ adolesan bireye destek sağlayabilmek için cinsel yönelim ve cinsiyet kimlik konularında doğru bilgiler ile donanması gerekmektedir.
Ayrıca, heteroseksüel bireyler tarafından bu azınlık grupların tanınması, farkındalığın arttırılması, ayrımcılığı önleyici ve kabule yönelik davranışların kazandırılması için, okullarda müfredat derslerine LGBTİ hakkında konular eklenmesi önerilmektedir.

LGBT nedir
 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Nur Elçin Boyacıoğlu, Araş. Gör. Dr. Hüsniye Dinç, Araş. Gör. Dr. Neslihan Keser Özcan, Doç. Dr
Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transeksüel ve İnterseks Adolesanlar

Lezbiyen Gay Biseksüel Transeksüel ve İnterseks

Lezbiyen Gay Biseksüel Transeksüel ve İnterseks

Lezbiyen Gay Biseksüel Transeksüel ve İnterseks

Lezbiyen Gay Biseksüel Transeksüel ve İnterseks
Lezbiyen Gay Biseksüel Transeksüel ve İnterseks
seks shop istanbul

Nokta Shop Cinsel Sağlık Ürünleri
Tel : 0 545 356 96 07
WhatsApp: 0 533 302 47 67
Tel : 0 850 304 64 90
Seyrantepe Mah. Nato Caddesi No:49 D.1 Seyrantepe/İstanbul
Sex Toys Phoenixweg 69641 KS Veendam / Hollanda

Get Location: go to sex shop store address
Copyright © 2020 Nokta Shop Tüm hakları saklıdır.

İstanbul da kaliteli, güvenilir ve hızlı sex shop mağazası veya sex shop web sitesi bulamadıysanız, Sex Shop ürünleri satışı yapan sitemiz Nokta Shop size yardımcı olacaktır.


çağın yenilenmesi ve gelişmesi ile cinsel hayatınız da artık aktif bir hale gelmiştir. Bu durum karşısında kendinizi yetersiz buluyorsanız istanbul sex shop size yardımcı olacaktır. İnternet üzerinden kolay ve güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilir, partnerinizi memnun edebilirsiniz.

Yalnız bir hayat sürdürüyorsanız vibratörler ya da şişme bebekler sizin tercihiniz olabilir. seks shop Tüm erotik shop ürünleri hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız; dilerseniz müşteri hizmetleri ile görüşme yapabilir dilerseniz de ürün bilgisi kısmındaki açıklamaları okuyabilirsiniz.

Dünyanızı istanbul seks shop ile kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz.


Fantezi dünyasına ilgi duyuyorsanız hemen satın alacağınız sex shop ürünleri ile artık daha keyifli bir cinsel hayatınız olabilir.


İnsanlar cinsel hayatlarını daha da hareketli bir hale getirmeyi tercih eder olmuştur. Bunun için erotik shop gezerek farklı fantezi peşine düşmüş ve partnerlerini nasıl mutlu edeceğini düşünür olmuştur. Artık mağaza mağaza dolaşmak yerine online internet sitesi üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz.

Penis geliştirme, kayganlaştırıcı, yapay vajina gibi birden fazla seçeneğin yer aldığı online seks shop sayesinde artık cinsel hayatınız daha aktif olacaktır.

Tüm illere gönderim mevcut olup istanbul sex shop konusunda detaylı bilgi alabilirsiniz. Site içerisinde yer alan canlı destek sayesinde artık tüm ürünler hakkında da bilgi edinebilirsiniz.

Fantezi dünyanız arasında kostümler de yer alıyorsa sex shop mağazasındaki kategorilerden kolayca erişim sağlayabilirsiniz.

çağın yenilenmesi ve gelişmesi ile cinsel hayatınız da artık aktif bir hale gelmiştir. Bu durum karşısında kendinizi yetersiz buluyorsanız bostancı sex shop size yardımcı olacaktır. İnternet üzerinden kolay ve güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilir, partnerinizi memnun edebilirsiniz.

Yalnız bir hayat sürdürüyorsanız vibratörler ya da şişme bebekler sizin tercihiniz olabilir. Tüm erotik shop ürünleri hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız; dilerseniz müşteri hizmetleri ile görüşme yapabilir dilerseniz de ürün bilgisi kısmındaki açıklamaları okuyabilirsiniz.

Dünyanızı sarıyer seks shop ile kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz. Fantezi dünyasına ilgi duyuyorsanız hemen satın alacağınız sex shop ürünleri ile artık daha keyifli bir cinsel hayatınız olabilir.

Sex Shop Ataşehir, cinsel hayatını renklendirmek isteyen insanlara yönelik fantezi ürünlerinin yanı sıra cinsel sağlık ürün satışı yapan bir mağazadır. Bir başka değişle yetişkinler için tüm seks shop ürünlerini bünyesinde barındıran bir oyuncak mağazası.

Kadıköy Sex Shop, yetişkin bireylerin cinsel hayatlarını renklendirmek için aranılan tüm fantezi ürünlerini ve oyuncaklarının bünyesinde barındıran bir seks shop mağazası.

Bakırköy Sex Shop web sayfamızdan sipariş verdiğiniz tüm ürünler dilerseniz hediye paketi şeklinde gizlilik ilkesi dahilinde içeriği belli olmayacak şekilde siz değerli müşterilerimize çalışmış olduğumuz kargo firması üzerinden gönderilmektedir. ödeme opsiyonlarımız arasında dilerseniz kredi kartı ile taksitli dilerseniz havale ya da kapıda ödeme seçeneklerimizden faydalanabilirsiniz.

Seks Shop Şişli’de satılan tüm ürünlerimiz Avrupa’dan ithal birinci kalite ürünlerdir ve siz değerli müşterilerimize daha iyi, kaliteli ürün ve hizmet sunmak için deneyimli kadromuz ile daima güncel ürünler sunmaktayız.

Avcılar Seks Shop web sitemizden satın almış olduğunuz ürünler içerikleri belli olmayacak şekilde gizli paket ile kargolanır. Dilerseniz adresinize teslim olur, dilerseniz kargo şubesinden teslim alabilirsiniz. Yakamoz Shop sitesinden kredi kartınız ile taksitli ve güvenli alışveriş yapabilir ya da Teslimatta nakit, kredi kartı ile tek çekim olarak yapabilirsiniz.

Seks Shop Beylikdüzü web sitemizden cinsel ürün satın alma işleminiz 09:00 ile 16:00 saatlerinde aynı gün kargoya teslim edilir ve ertesi iş günü ürününüz elinizde olur.

Bahçeşehir Sex Shop cinsel ürün siparişi vermek. Seks Shop en doğru adresi kaliteli hizmet www.noktashop.org 0533 302 47 67 sipariş telefonu ile 7/24 hizmetinizdeyiz.

Şişli semti ve çevresinde yaşayan müşterilerimizin dikkatine !

Tükiye’nin her yerine cinsel ürün kargo hizmeti vermekteyiz.
Dilediğiniz ürünü siz sipariş verin biz size ulaştıralım.

Esenyurt Seks Shop web sitesi olarak diğer ürün kategorilerimiz Vibratör, Realistik Vibratör, Vibratör Setler, çatal Vibratör, Teknolojik Vibratör, Anal Vibratör, Anal Seks ürünleri, Belden Bağlamalı Penis, Şişme Bebek, Realistik Bayan, Şişme Erkek, Suni Vajina, Fleshlight Vajinalar, Mastürbatörler, Kayganlaştırıcı, Masaj Yağları, Penis Kılıfları, Penis Büyütücü, Prezervatif, Orgazm ürünleri, Fantezi ürünler, Fetiş ürünler, İç Giyim, Erotik mevcuttur.

Nokta Shop uzman kadromuz ve uzun yıllardır sektördeki deneyimimizden kaynaklı sizlere 7/24 en iyi hizmeti sunmak için www.noktashop.org sitemizden ve 0533 302 47 67 sipariş hattından bizlere ulaşabilirsiniz.


Hesaplı, Güvenilir, Kaliteli ve Hızlı alışverişin adresi Nokta Shop keyifli alışverişler diler.

Welcome to Nokta Buca Sex shop

At My Nokta Shop, we're proud to offer you the best in service. Browse our huge collection of 3,000+ quality-made sex toys from Vibrators to Dildos. You'll find the one that gives you (and your partner) lip-biting pleasure! Don't know where to start? Click on some of our best collections below to start browsing!

Nokta Sex Shop'a Hoşgeldiniz

cialis hap

Yetişkinlere özel Cinsel Oyuncak Alışverişi İçin En Güvenilir Site Nokta Konak Sex Shop en iyi fiyatlarla en kaliteli yetişkin oyuncaklarını sizler için özenle seçiyoruz,3 Milyondan fazla inceleme ve sayısız mutlu müşterileri ile 12 yıldır 7/24 hizmetinizdeyiz.

Sex Shop Istanbul is an online sex shop where fantasy products and sex toys are sold for people who want to add different pleasure and excitement to color their sexual vibratör life or sex life.

Sex Toys for Couples

Why browse alone when you can shop with your partner? Explore each other's sexual desires with our tremendous assortment of sex toys for couples. Take foreplay to a new level with Remote Control Vibrators. Try role reversal fun with Couples Strap Ons. Or discover new sexual positions from different angles with Sex Swings and Furniture. Heighten your relationship with thrilling toys and experience sensual orgasms together with intimate pleasure!

Vibratör

Dildo - Toys

Whether your solo or with a partner, vibrators are a must-have in the bedroom. If you need something small and discreet to hide from prying eyes, check out our collection of Discreet Vibrators. If you're a couple looking to spice things up, check our our Couples Vibrators. Find your G-spot with our G-Spot Vibrators, or get super intense clitoral stimulation with our Rabbit Vibrators. Browse our huge collection of vibes and find the one thats right for you!

Sex Toys for Men

Male sex toys deliver all pleasure all the time - for you and your partner. Discover the world’s best-selling male masturbators from Fleshlight and TENGA, pick a penis pump to get harder for longer, and explore the hidden depths of prostate play and full-body orgasms.

Anal Sex Toys

Discover the hidden delights of anal play with anal sex toys in all shapes and sizes. Take your first steps with beginners anal tools before moving on to advanced play with anal beads, anal dildo and prostate toys

Strap Ons & Harnesses

We have a wide range of Strap Ons for you to enjoy together. Whether you’re looking for a harness, a complete kit or a strap-on dildo - we have it covered. For those with experience, a strapless strap-on can be a great way of doubling the pleasure.

Gay Sex Toys for Men

Discover the best gay sex toys for men at Lovehoney, including everything from Fleshjacks and other strokers to anal dildos, cock toys and condoms and lubes. Sex Shop İstanbul, cinsel hayatını renklendirmek isteyen insanlara yönelik fantezi ürünlerinin satıldığı mağazadır.

sex toys for

istanbul adult toys

nokta sex shop

Bir başka değişle yetişkinler için oyuncak mağazası.

Etiler Sex Shop, cinsel hayatını renk katmak isteyen cinsel tercihleri faretmeksizin sex oyuncakları vibratör, şişme bebek, şişme kadın, şişme manken, yapay vajina, suni vajina, jartiyer, erotik çamaşır, beşiktaş sex shop, kelepçe, kırbaç, fantezi ürünnlerinin satıldığı mağazadır. İstanbul sex shop online web satış mağazamızda cinsel tercihiniz ne yönde olursa olsun ilginizi çekecek çok fazla erotik ürün ve seks oyuncakları bulunuyor.

Vibratör kullanan var mı ?

Eşim çok yeteneksiz isteksiz ben cinsellik yaşamım açısından madur durumdayım, bu konuyu bir çok kez açmama rağmen anlayışlı olmadı üstelik problemli olan kadın oldum, şu gerçekki adamdan cinsel yönden bana hayır yok.
Bende vibratör kullanmayı düşünüyorum titreşimli vibratör alıcam bi zararı olur mu?

Vibratör Dildo Kullanan Kadınlar Anlatıyor

Vibratör veya dildo, realistik titreşimli penis (dildo) alarak sex hayatına farklılıklar değişik zevkler ve hazzı tatmak isteyen kadınlar vibratör veya dildo için akıllarında bazı soru ve kaygılar vardır. çoğu bayan, vibratör, dildo veya sex oyuncaklarını seks hayatlarına, yatak odalarına almadan önce, vibratör, dildo kullanan yakın arkadaşlarından bilgi ve görüş alıyorlar. Ancak bu konu herkesle her yerde sorulacak bir şey olmadığından, internet yorumları daha belirleyici ve yol göstericidir.

www.noktashop.org İstanbul tüm ilçelerine ve tüm türkiyeye sex shop hizmeti vermektedir online web mağazamızdan telefon, canlı destek, whatsapp, sms yada site üzerinden online sipariş verebilir istediğiniz ilginizi çeken ürünlere sahip olabilmeniz çok kolay. Kapıda ödeme, kargoda ödeme kolaylığı, online kredi kartı ödeme (3D secure) taksit avantajı ile ürün teslimatı yapılır. İstanbul erotik shop Türkiye'nin en güvenilir ve büyük istanbul sex shop mağazamız en kaliteli markalar lisanslı ithal cinsel ürünleri, en uygun fiyatlar ile sizlere sunuyor. Nokta sex shop online web satış mağazamız yaklaşık 10 yıldır sex oyuncakları satmaktadır.

Vibratör nasıl kullanılır ?

Yapılan araştırmalara göre kadınların neredeyse yarısı vibratör çubuğu sadece klitorislerini uyarmak maksadı ile kullanmakta, bu nedenle klitoral orgazm yaşamakta ancak vajinal orgazma ulaşamamaktadır. Bu araştırmaya göre kadınların vibratör kullanımı ile ilgili olarak bazı bilgi eksiklikleri bulunmaktadır.

öncelikle şayet vibratör kullanacak kadın evli ise ve partneri ile beraber kullanacak ise belden bağlamalı olan vibratörler tercih edilmelidir. Kadın kendisi kullanacak ise ve daha önce bir vibratör kullanma deneyimi yaşamamış ise kullanılacak olan vibratör penise benzer görünümde ve dokuda olmalıdır. Herhangi bir sexshop gezildiğinde çok çeşitli vibratör ve dildoların kullanılabilmesinin mümkün olduğu görülecektir. En iyi kullanım için sexshop mağazasındaki satış danışmanı ile konuşmaktan çekinilmemesi gerekmektedir. İstanbul sex shop mağazamız sağlıklı ürünler, lisanslı seks oyuncakları uzman ekibiyle hizmet anlayışına 2001 yılından bu güne hizmet vermektedir, çeşitli cinsel sağlık ürünlerini ithal eden 2500 civarında ürünü portföyünde bulunduran seks shop ürünlerinin satışını yapan nokta shop, ziyaretçi ve müşterilerinin sürekli farklı istekleri doğrutulsunda cevap verebilmek için kendini sürekli yenilemekte ve gelişen teknolojiyi takip eden kendinin yenilemeye devam etmekter.

İstanbul sex shop mağazasında her türlü cinsel yaşam için ihtiyaç ve sex fantezi ürünlerini bulabilmeniz mümkün.
özellikle çiftlerin daha çok ilgi duyduğu yetişkin seks oyuncakları olarak bilinen orgazm ve cinsel yaşamınızı daima canlı tutan dildo, realistik penis, anal vibratör, modern vibratör, realistik titreşimli vibratör modellerinin ön plana çıkan ürünlerdir.

İstanbul seks shop online web mağazasıdır, güvenilir, orjinal sex oyuncakları, dünya markalarını bünyesinde bulunduran sektörün lideri en güvenli sex shop mağazası. Kapıda ödeme kolaylığı, online kredi kartı (3D), kargoda ödeme ile tüm seks shop ürünleri sipariş verebilirsiniz.

İstanbul merkezli olan Nokta Shop sex shop mağazasında tüm ürünlerimiz orjinal yasal ve sağlığınız için uygundur. İstanbul sınırları içinde motorlu kurye hizmeti hızlı teslimat yapılır. Türkiye geneline teslimatlar il ve ilçenize göre 1-2 gün sürebilir.

Vibratör Dildo noktashop.org'da. Vibratör Dildo modelleri, vibratör dildo markaları, seçenekleri, özellikleri ve en uygun fiyatları noktashop.org'da sizi bekliyor! Titreşimli Realistik Penis Büyük Boy Penis Vibratör Dildo çeşitleri, En Kaliteli ve En Teknolojik Vibratörler, Zenci Vibratörler, Teknolojik Vibratörler, Realistik ... Vibratörler ve dildo uygun fiyat ve indirim fırsatlarıyla burada. Tıkla, en ucuz vibratör ve dildo fiyatları ayağına gelsin.

Vibratör nedir ?

Vibratörden daha fazla zevk almanın yolları nelerdir?
Vibratör ne demek, dildo ne demek? Vibratör ve dildo arasında ne fark var?
Kadınlar ve evli çiftler için en iyi vibratörler hangileri ve neden ?
Bakire bir kız vibratör kullanabilir mi,kızların vibratör kullanmasının sakıncası var mı?
Hazırsanız ,tamamen bilimsel çalışmalar,anketler ve erotik shop ürün tercihlerine göre derlediğim yazıya başlayalım;

Realistic Dildo Vibrators

Designed to deliver the lifelike feel of a real penis, realistic dildo vibrators are often detailed with veins, a glans and balls. Some are realistic in feel and shape but brightly colored and glittery, while others feel and look like real skin.
Many of the ultra-realistic vibrators are shaped from the penises of famous porn stars. Whichever you prefer, you’re guaranteed realistic sex stimulation but with the added bonus of extra vibration. Take a look at our helpful How to Choose A Realistic Dildo if you need a little direction.

Vibrators

On your own or with a partner, a vibrator makes it so much easier to reach orgasm. Browse our collection of best-selling sex toys for women and read customer reviews to help you pick the best women's vibrator. Not sure which sex toy to choose? Read our How to Choose the Perfect Vibrator guide for more tips on how to pick the best sex toy for you.

Best Vibrators

Discover the best vibrators here, or why not try using our Vibrator Finder?. Here you can narrow down your selection to find exactly what you're looking for.
Still not sure which to choose? Check out our guide on How to Choose the Perfect Vibrator to get started.

Male Sex Toys

Male sex toys deliver all pleasure all the time - for you and your partner. Discover the world’s best-selling male masturbators from Fleshlight and TENGA, pick a penis pump to get harder for longer, and explore the hidden depths of prostate play and full-body orgasms. Our Male Sex Toy Guides help you choose the right toy.

Dildos

Buy dildos discreetly online from Lovehoney. Discover the biggest range of the best dildos, from small dildos for beginners to large dildos and realistic dildos for an authentic, totally fulfilling experience. Try a glass dildo or metal dildo for exciting temperature play, or add a new dimension to your play with a harness dildo.

Anal Sex Toys

Discover the hidden delights of anal play with toys in all shapes and sizes. Take your first steps with beginners anal tools before moving on to advance play with anal beads, anal dildos and prostate toys. New to anal sex? Our guides turn “Eh?” into “Aha!”.

Strap Ons

We have a wide range of Strap Ons for you to enjoy together. Whether you’re looking for a harness, a complete kit or a strap-on dildo - we have it covered. For those with experience, a double strap-on can be a great way of ensuring mutual pleasure. Check out our Strap-On Guides to help you with your shared pleasure quest.

Sex Toys

Discover sex toys to bring fun to your sex life and new ways to play with your partner. At Lovehoney you can browse the very best selection of adult toys and shop with confidence, as everything comes with a 1-year product guarantee.

Rabbit Vibrators

The original rabbit vibrator was made famous by Sex and the City - it's the sex toy no girl should be without. All rabbit vibrators have a clitoral stimulator and shaft for intense blended orgasms.
Lovehoney's Happy Rabbit Vibrators have revolutionised the rabbit sex toy: they're rechargeable, super-quiet and made of luxury, body-safe silicone. With 3 whisper quiet yet powerful motors, the Happy Rabbit vibes provide a whole new experience high-street rabbit vibrators can't reach.

Bondage Sex Toys

Discover the daring delights of tie-up-and-tease bondage play. Whether you're a bondage beginner or a Shibari expert, we have a full range of handcuffs and restraints, as well as spankers, ticklers and floggers for painful pleasure.

sex shop

Male sex toys deliver all pleasure all the time - for you and your partner. Discover the world’s best-selling male masturbators from Fleshlight and TENGA, pick a penis pump to get harder for longer, and explore the hidden depths of prostate play and full-body orgasms.

vibratör ve dildo

sex toys

Discover the best gay sex toys for men at Lovehoney, including everything from Fleshjacks and other strokers to anal dildos, cock toys and condoms and lubes.

Strap Ons & Harnesses

We have a wide range of Strap Ons for you to enjoy together. Whether you’re looking for a harness, a complete kit or a strap-on dildo - we have it covered. For those with experience, a double strap-on can be a great way of ensuring mutual pleasure.

sex toys

seks shop

istanbul sex shop

seks shop | sex shop | seks shop | sex shop istanbul | vibratör | erotik shop | vibratör | vibratör | vibratör | izmir sex shop | izmir sex shop | ankara sex shop | ankara sex shop | antalya sex shop | antalya sex shop